İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku idare ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektedir. Bu bağlamda bir öğrencinin not kağıdına karşı açacağı davadan büyük şirketlerin vergi borcuna karşı açacağı davalara kadar bu hukuk dalı altında ele alınmaktadır.

 

İdari davalarda süreler diğer hukuk davalarındaki sürelerden farklı işlemektedir. Bu sürelere riayet edilmediği durumlarda kişiler telafisi mümkün olmayan durumlarla karşılaşabilmektedir. Bu tür dava açacakların vakit kaybetmemesi gerekmektedir.

 

İdare ve Vergi Hukuku

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu idare ve vergi hukuku kapsamına giren her türlü konuda hukuki danışmanlık yapmaktadır. Bu kapsamda özel kişi ve kurumların devlet ve buna bağlı idari kurumlar ile olan ilişkileri örneğin anti-damping, imar, idari ceza ve vergiler, düzenlenmiş piyasalarda ruhsatlandırma ve lisanslandırma işlemleri ve benzeri pek çok uyuşmazlığa ilişkin konular idari hukuk kapsamında idare, vergi, bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.

 

İdare Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Rekabet, gümrük, vergi konularında idari yaptırımlara karşı yerel ve bölgesel idare ve vergi mahkemelerinde dava açılması

Danıştay nezdinde açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi

Kamu ihale işlemleri

İdari otoritelerce verilen karar ve cezalara karşı yapılacak üst merci itirazları ve ilgili uyuşmazlıkların çözümü

Belediyelerin imar ve iskan işlemlerine karşı yapılacak olan itirazlar ve ilgili hukuki prosedürün işletilmesi

Vergi Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Vergi konularında vergi mahkemelerinde dava açılması

Kurumlar vergisi, Gelir vergisi, Katma değer vergisi

Gelir vergisi stopajı, Kaynak kullanım destekleme fonu

Motorlu taşıtlar vergisi

Yanlış veya eksik gelir beyanları

İdare tarafından yapılan tarh işlemleri

Diğer her türlü vergi uyuşmazlığı konuları

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu idare sözleşmelerin akdedilmesi konusunda öncelikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.