Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku toplumun her kesiminde yaşayan hemen hemen herkesi ilgilendiren alanlardan birisidir. Kimimiz kiracı konumunda olurken, kimimiz ev sahibi oluyoruz ve ev sahibi / kiracı arasındaki çeşitli problemlere şahit oluyoruz. Yine komşularımızla ilgili bir problemle yüzleşme durumumuz da söz konusu oluyor. bu gibi alanların çalışma alanında bulunan Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku dikkatle ele alınması gereken hukuk alanlarından birisidir.

Kişiler ellerinde bulunan gayrimenkullerini çeşitli şekillerde değerlendirebilirler. Örneğin ellerinde bulunan taşınmazları kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhitlere verebilirler. Bu durumda sözleşmelerin hazırlanması hem gayrimenkul sahibini hem de müteahhidi korumalıdır. Aksi takdirde gecikme, belirlenen dairelerin veya arsanın devredilmemesi gibi sorunlarla yüzleşilebilir.

Kiracılık ilişkisi içerisinde de insanlar problem yaşamaktadır. Kiracılık sözleşmelerinde ev sahipleri kira ödemeyen kiracıların tahliyesini, kira bedelinin ödenmediği durumlarda da kira bedelinin ödenmesini talep etmektedir. Bu bağlamda icra takibi ve tahliye davası açılması durumları söz konusu olabilmektedir.

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukuku

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu gayrimenkul ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Gayrimenkul, Kira ve İnşaat Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
  • Tapu tesis, iptal, tescil davaları açılması ve takibi
  • İpotek tesisi, ipoteğin paraya çevrilmesi konularının takibi
  • İntifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi
  • Yapı kooperatifi yönetim ve işlemleri
  • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri
  • Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler
  • Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu
  • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerhlerinin yapılması

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Yeni Türk Borçlar Kanunu kapsamında büromuz gayrimenkule bağlı ayıplar ve kira sözleşmeleri başta olmak üzere taraflar arasında çıkan her türlü taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın çözümü için dava ve icra hizmetleri de sunmaktadır. Hizmetlerimizin kapsamına kamuoyunda “2-B” olarak bilinen orman vasfını kaybetmiş alanlar üzerinde mülkiyet kurulmasına yönelik hukuki destek verilmesi de girmektedir.