İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku kişilerin alacaklarını doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. İcra ve iflas hukuku sayesinde alacak ve borç ilişkisi içerisindeki insanlar alacaklarına kolay bir şekilde kavuşmaktadır. Bu hukuk dalında icra takiplerinin hazırlanması, haciz işlemlerinin yapılması ve borçlu üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin araştırılması önem arz etmektedir.

 

İcra ve İflas Hukuku

GÜMÜŞTEN Hukuk & Danışmanlık Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi

Haciz işlemleri

Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

İflas hukuku işlemleri

İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi

Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

Yedieminliği suistimal davalarının açılması

Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

Türkiye’de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

 

Ofisimiz Türkiye’de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan “iflas erteleme” konusunda da hizmet vermektedir.

 

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İcra ve İflas Hukuku

10 Haziran 2020 / 36 / 0

İcra ve İflas Hukuku kişilerin alacaklarını doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. İcra ve iflas hukuku sayesinde alacak ve borç ilişkisi içerisindeki insanlar alacaklarına kolay bir şekilde kavuşmaktadır. Bu hukuk dalında icra takiplerinin hazırlanması, haciz işlemlerinin yapılması ve borçlu üzerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin araştırılması önem arz etmektedir.

 

İcra ve İflas Hukuku

GÜMÜŞTEN Hukuk & Danışmanlık Bürosu her türlü icra hukuku davalarının alınması ve takibi, alacak tahsili, ödeme sözleşmelerinin hazırlanması, haciz, rehin vb. alacak takibi işlemleri, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara katılınması, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması ve takibi konularda deneyimli bir büro olarak şirket ve şahıslara danışmanlık yapmakta ve işlemleri takip etmektedir. İcra ve İflas Hukuku ile ilgili olarak büromuz tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmıştır.

 

İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Her türlü icra takibi hazırlanması ve takibi

Haciz işlemleri

Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi

İflas hukuku işlemleri

İflasın ertelenmesi davalarının hazırlanması ve takibi

Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi

Yedieminliği suistimal davalarının açılması

Borca ve takibe itiraz işlemlerinin yapılması

İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi

Türkiye’de iflas sık kullanılan bir gönüllü işletme tasfiyesi ya da alacak takibi yöntemi değildir. Bunun sebebi alacaklılar için uygun bir ortam oluşmaması, kamu alacaklarına verilen öncelikler ve iflas açıklayanlar yönünden hukuki ve cezai yaptırım risklerinin yüksekliği olarak analiz edilebilir.

 

Ofisimiz Türkiye’de az uygulanmasına rağmen iflas konularında hizmet sunduğu gibi uygulamada daha yaygın olan ve yeniden yapılandırma ile konkordato işlemlerini bir arada içeren daha yeni bir sistem olan “iflas erteleme” konusunda da hizmet vermektedir.

 

Avukatlarımız şirketlere borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında hizmet sundukları gibi, yersiz olarak uygulamaya çalışılan iflas erteleme işlemlerine karşı da alacaklılar yönünden hukuki yolların kullanımı konularında temsil ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.