Aile Hukuku

Aile Hukuku ve Boşanma Davaları günümüzde en çok görülen davalar arasında yer almaktadır. 2019 yılında Muğla’da her dört çiftten birisi boşanmaktadır. Bu oran her geçen gün artmaktadır. Boşanmaların temelinde şiddetli geçimsizlik yer almaktadır. Bunun sebeplerinin başında ise eşlerin birbirini tam tanımadan evlenmeleri, ebeveynlerin aile yaşantısı içerisine müdahalesi ve ekonomik sebepler gelmektedir.

Aile Hukuku

Yine son zamanlarda eşlerin bir birini aldatması sıklıkla karşılaşılan boşanma türleri arasında yer almaktadır. Eşler arasındaki bu sadakatsizliği tetikleyen olaylar ise daha çok tatminsizlik ve eşlerin birbirine karşı soğumalarından kaynaklanmaktadır.

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak öncelikle toplumun temeli olan ailenin korunması adına eşlerin bir arada yaşamaya devam edip etmeyeceği eşlere sorulur ve daha sonra eşler kesin boşanmaya karar verdiyse boşanma davası açılır. Bu noktada çocuklu eşlerde çocukların geleceğinin garantiye alınması toplumsal bir sorumluluk olduğu için onlara önem verilir. Yine boşanan eşler ve çocukların nafakası da boşanma sonrası önem taşıyan konular arasında yer almaktadır.

Boşanma Davaları

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu Muğla’da aile hukuku ve boşanma davalarında müvekkillerine hizmet vermektedir. Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi demektir. Bunun için de boşanma davası açmadan önce ve dava sırasında tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

Hukuk büromuz boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerimize ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

MUĞLA Boşanma Avukatı Olarak Aile Hukuku ve Boşanma davalarına İlişkin Hizmetlerimiz;

  • Anlaşmalı boşanma davası açılması ve takibi
  • Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi
  • Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi
  • Boşanma davası sonrasında maddi manevi tazminat davaları açılması ve takibi
  • Tanıma ve tenfiz davalarının açılması ve takibi
  • Velayet davaları açılması ve takibi
  • Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi
  • Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması
  • Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi
  • Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması

GÜMÜŞTEN Hukuk ve Avukatlık Bürosu evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.